Hakkımızda

Sürdürülebilir Yaşam İçin Kelebek Etkisi Derneği

Sürdürülebilir bir yaşam için bireylerde ve toplumda kültürel dönüşüme katkı vermek; çağımızın karmaşık sorunlarına sistemsel ve bütüncül bakış açısı içeren yaratıcı çözüm önerileri sunmak; sosyal, ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik için farkındalık artırmak, ilham vermek ve sürdürülebilir bir yaşamı desteklemek için, 2008 yılından beri Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’ni gerçekleştiren Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi’nin girişimiyle Ekim 2014’te kurulmuştur.

Kelebek Etkisi Derneği ekolojik ve sosyal etki odaklı, çeşitlilik içeren paydaşların katılımını sağlayan yenilikçi projeler geliştirmeye devam etmektedir. Temel faaliyet alanları; sivil toplum, eğitim kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve kamu kurumlarını bilgilendirmek ve sürdürülebilirlikle alakalı sorunlara çözüm üretmelerini teşvik etmek; sektörler içi ve arası iş birlikleri yapmak ve paydaşları bir araya getirecek projeler geliştirmektir.